– QD DOAN-

BẠN NÀO MUỐN XĂM MÀ CÓ HÌNH ĐÚNG 99% KỲ VỌNG THÌ ĐẾN NGAY FISHBONE STUDIO NHÉ. thợ xăm đặc biệt văn minh và có trách nhiệm.