OUR STUDIO

WELCOME AREA

Từ cách bài trí đến sử dụng ánh sáng và cả sự…

TATTOO ROOM

Hình ảnh bên trong phòng xăm và dụng cụ xăm tại Fishbone…

YOU & US

Những câu chuyện, những nụ cưới và trải nghiệm của từng khách…

PIERCING – JEWELRY

SEPTUM PIERCING

Xỏ khuyên cơ thể giờ không còn quá xa lạ đối với…