TATTOO ROOM

Hình ảnh bên trong phòng xăm và dụng cụ xăm tại Fishbone Tattoo

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHI THỢ SET-UP BÀN XĂM VÀ KHU VỰC XĂM HÌNH