SIN

Xuất thân từ Đại học Kiến Trúc, với tính tỉ mỉ vốn có và sự độc lập trong phong cách, Sin tự mình tìm đường đến với Xương Ká để đưa những tính cách và kỹ năng ấy vào đam mê nghệ thuật tattoo. Tự nhận định mình là một cá tính trầm lặng, Sin chọn cách truyền đạt ngôn ngữ của mình qua những đường kim nét mực. 

Giống như nhà phê bình Gilbert K. Chesterton từng nói “Mọi tác phẩm Kiến trúc đều đẹp nhất sau khi mặt trời lặn, như thế chính nó là môn nghệ thuật về đêm”, cậu thợ xăm hướng nội có xu hướng đưa những yếu tố ma mị, đen tối vào những thiết kế calligraphy, blackwork và tả thực.

MỘT SỐ TÁC PHẨM NỔI BẬT