WELCOME AREA

Từ cách bài trí đến sử dụng ánh sáng và cả sự thân thiện của đội ngũ Fishbone, bạn sẽ ngay lập tức cảm giác cozy và cởi mở khi ghé thăm Fishbone Tattoo Studio!

FISHBONE TATTOO’S JOURNEY