PIERICING VIDEO: HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC LỖ XỎ KHUYÊN

Thưa các ông,
Nỗi niềm lớn nhất của những thay thợ xỏ là sùi bọt mép dặn khách xong vẫn nơm nớp lo lắng, không biết các ông sẽ nuôi con ra sao...
Bước đầu tiên cho các con lớn khôn lành lặn nằm ở giai đoạn đầu đời, khi các ông mới ẵm các cháu về nhà! Vậy bất cứ khi nào quên béng mất thợ dặn những gì, hãy nhảy vào đây xem nhé!!

https://youtu.be/kcsfvoJHBhE
🧷 Tiktok: @fishbonetattoo
🧷 IG: fishbone.tattoostudio
𝐅𝐈𝐒𝐇𝐁𝐎𝐍𝐄 🐟 𝐓𝐀𝐓𝐓𝐎𝐎-𝐒𝐓𝐔𝐃𝐈𝐎
----------------
𝐂 𝐎 𝐍 𝐓 𝐀 𝐂 𝐓 𝐔 𝐒
📍𝐀𝐝𝐝: 149 Au Co, Tay Ho, Ha Noi.
📍𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 0902 985 652/ 070 2188 149
📍𝐖𝐞𝐛: https://fishbonetattoo.com/
📍𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: [email protected]